Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Platforma învăţământului bilingv francofon
Acte normative emise de MEdC
7 documente
 • Ordin nr. 4424/28.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român "De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone"
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4872/23.08.2013 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4874/26.08.2013 privind modificarea și completarea Ordinului nr.3859/2013 al ministrului Educației Naționale privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2013
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5720/10.09.2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5348/07.09.2011 privind aprobarea Programelor de Limbă și civilizație franceză și a Programelor de Discipline non lingvistice pentru elevii secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român "De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone"
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3642/03.02.2011 cu privire la Metodologia de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român “ De la învățământul bilingv către filerele universitare francofone “
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5241/01.09.2008 privind aprobarea Programelor şcolare pentru învăţământul liceal - clasele cu program de studiu în regim bilingv, limba franceză, la disciplinele: Geografia Franţei, clasa a IX-a, Istoria Franţei, clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie franceză, clasa a XI-a şi a XII-a
  Citeşte mai mult

Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult