Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Reţea scolară
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 4627/2010 privind instituirea „Diplomei de Excelenţă Instituţională”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3064/25.01.2010 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2010-2011
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 6178/18.12.2009 privind modificarea şi completarea OMEC nr. 3502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii și documentele școlare în învăţământul preuniversitar
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5746/28.10.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2009-2010
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Proiect - Metodologie privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2008-2009
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • INSTRUCŢIUNI pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2010-2011 + anexele
  Citeşte mai mult
 • Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2009-2010, aprobată prin OMECT nr. 5746/28.10.2008
  Citeşte mai mult
 • Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2008-2009, aprobată prin OMECT nr. 2559/05.11.2007
  Citeşte mai mult
 • Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2007-2008, anexă la O.M.Ed.C. nr. 5770/29.11.2006.
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Situaţia învăţământului preuniversitar particular autorizat din România
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Anexe la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2007-2008 (Anexa la O.M.Ed.C. nr.5770/29.11.2006)
  Citeşte mai mult
 • Distribuţia unităţilor de învăţământ particular de nivel postliceal autorizate
  Citeşte mai mult
 • Distribuţia unităţilor de învăţământ particular de nivel liceal autorizate
  Citeşte mai mult
 • Distribuţia unităţilor de învăţământ particular de nivel profesional autorizate
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) anunţă prelungirea termenului de depunere a documentaţiei de acreditare de către unităţile de învăţământ preuniversitar particular autorizate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, până la data de 30 iunie 2008
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult