Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Biblioteci
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 1305/13.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premiii personalului didactic şi de cercetare, precum şi bibliotecarilor din învăţământul superior de stat.
  Citeşte mai mult
 • Ordin 4800/01.08.2006 privind componenţa Comisiei Naţionale a Bibliotecilor
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4726/19.07.2006 pentru aprobarea "Metodologiei privind achiziţiile în vederea actualizării şi îmbogăţirii fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi bibliotecilor Casei Corpului Didactic"
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5286/12.11.2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Norme privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare
  Citeşte mai mult
 • Norme privind încadrarea cu personal de specialitate a Bibliotecii Pedagogice Naţionale “I. C. Petrescu” din Bucureşti
  Citeşte mai mult
 • Norme metodologice din 9.06.2000 privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Consiliul Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ - Starea bibliotecilor din Învăţământul preuniversitar
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult