Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Parteneriate
Campania Renault „Siguranţa pentru toţi", ediţia a IV-a

Renault desfăşoară în România, pentru al patrulea an consecutiv, campania „Siguranţa pentru toţi", adresată elevilor de clasa a IV-a din toată ţara. Sloganul campaniei de anul acesta: „Împrieteneşte-te cu zebra şi câştigă premii". Programul „Siguranţa pentru toţi" se va derula între 19 septembrie - 30 noiembrie în baza unui protocol între Inspectoratul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Detalii suplimentare: http://www.sigurantapentrutoti.ro/

Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 3033/14.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3832/19.05.2000 cu privire la organizarea activităţii de instruire practică a elevilor în învăţământul tehnic-profesional preuniversitar prin parteneriat internaţional
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • P R O T O C O L cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar
  Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare MECTS - ANOFM
  Citeşte mai mult
 • Nota de aplicare a protocolului încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (nr. MAPDR 25892/20.03.2006) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (nr. MEdC 9623/03.03.2006)
  Citeşte mai mult
 • Protocol între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (nr. MAPDR 25892/20.03.2006) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (nr. MEdC 9623/03.03.2006)
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista unităţilor şcolare care au făcut parte din reţeaua Phare-VET
  Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Lista Unităţilor de învăţământ implicate în programul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic Phare TVET 0108
  Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Lista Şcolilor din cadrul celor 11 zone ţintă aprobate prin H.G. 399/2001
  Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Lista Centrelor de Resurse din cadrul celor 11 zone ţintă aprobate prin H.G. 399/2001
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Rezultatele selecţiei unităţilor de învăţământ care vor fi asistate prin programul Phare TVET 2003
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele selecţiei unităţilor de învăţământ care vor fi asistate prin programul Phare TVET 2004-2006
  Citeşte mai mult
Materiale informative
17 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului și Banca Comercială Română SA
  Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi asociaţiile profesionale din educaţie, în calitate de parteneri, cu drepturi şi responsabilităţi specifice, în vederea ameliorării calităţii educaţiei din România prin elaborarea şi punerea în practică a metodologiilor de aplicare a Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale şi a demersului de modernizare curriculară.
  Citeşte mai mult
 • Protocol intre Inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului Bucureşti, unităţile şcolare şi SIND România
  Citeşte mai mult
 • Protocolul de parteneriat cu Henkel Bautechnik Romania
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult