Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate
logo_ue
 


Atribuţiile Unităţii de Implementare a Proiectului PHARE - Acces la Educaţie al Grupurilor Dezavantajate

Asigurarea  echităţii în educaţie este o prioritate constantă a MEdC. Pentru punerea în practică a unor mecanisme de îmbunătăţire a accesului la educaţie, MEdC, prin DGIP, a iniţiat Programul PHARE 2001 RO 01.04.02 : Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe  romi, cu un buget  de 8.33 milioane de EURO (7 milioane EURO provenind de la Uniunea Europeană şi 1,33 milioane EURO de la Guvernul României)


Programul s-a derulat  în perioada 2002-2004 în judeţele:  Arad, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Vaslui.


Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor  şi pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, programul şi-a propus:
 • creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor în învăţământul obligatoriu;
 • stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului timpuriu);
 • asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului).


Componentele programului au constat în:
 • dezvoltarea capacităţilor instituţionale;
 • managementul schemei de granturi în cele zece judeţe cîştigătoare în urma evaluării proiectelor depuse de inspectoratele şcolare, cu valoari ale grantului cuprinse între 200.000 Euro şi 400.000 Euro.


Programul a beneficiat de  asistenţă tehnică pentru cele două  componente ale programului: construcţie instituţională (IMC) şi schema de granturi (FINN Consult). De asemenea, MEdC a iniţiat organizarea unui Comitet de Sprijin pentru implementarea acestui program, format din reprezentanţi ai instituţiilor cheie (Ministerul Integrării Europene, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Ministerul Informaţiilor Publice, reprezentanţi ai organizaţiilor romilor etc.). 


În perioada 2003-2004, cu un buget de 150 mii EURO s-a derulat  un Program Twining (de înfrăţire instituţională) PHARE 2002: RO2002/IB/OT-02 TL Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, având ca obiective:
 • realizarea unui plan naţional privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcolile de masă;
 • pregătirea unui plan de formare şi a suportului de curs pentru formarea profesorilor care lucrează în şcoli integratoare;
 • realizarea unui ghid de bune practici privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcolile de masă


Având în vedere rezultatele celor două programme, Comisia Uniunii Europene a aprobat derularea  Programului PHARE/2003/005-551.01.02 Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, cu un buget de 11.33 milioane de EURO, din care 9 milioane EURO provin de la Uniunea Europeană şi 2,33 milioane EURO de la Guvernul României.


Prin acest nou program, MEdC a avut în vedere extinderea mecanismelor deja create în Programul PHARE 2001, redefinind grupul ţintă prin definirea  zonelor de educaţie şi intervenţie prioritare, pe baza criteriilor socio-economice, culturale şi educaţionale. De asemenea, s-a extins aria activităţilor, prin includerea componentelor care privesc desegregarea, integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile de masă, înfiinţarea Centrelor de resurse pentru educaţie incluzivă şi aplicarea Programului “A doua şansă” şi pentru învăţămâmtul primar. 


Începând cu anul 2006 programul se va extinde la nivelul ţării prin intermediul programului multianual.
 
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
(Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web)
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult