Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Auxiliare curriculare limba engleza-English Teaching Methodology

Website: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Aplicații mobile: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps-kids/learnenglish-kids-videos-app

Publicații English Agenda:

1. Investigating Global Practices in Teaching English to Young Learners, Sue Garton, Fiona Copland, Anne Burns, 2011

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/B094%20FINAL%20Aston%20University%20A4%

2. Crazy Animals and Other Activities for Teaching English to Young Learners, edited by Fiona Copland and Sue Garton with Monika Davis, 2012

http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdf

3. Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives, edited by Janet Enever, Jayne Moon and Uma Raman, 2009

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/books-young-learner-english-language-policy-and-implementation.pdf

4. Motivations and Expectations of English Language Learning among Primary School Children and Parents in China, Lixian Jin, Changsheng Jiang, Jie Zhang, Yuan Yuan, Xiaohua Liang and Qun Xie, 2014

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/E202%20MEEL%20-%20ELTRA%20FINAL%20v2.pdf

5. Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers, Gail Ellis and Jean Brewster, 2014

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf

Materiale informative
11 documente
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Citeşte mai mult